SSC

SSC

  • 2017-08-21

SSC (Saigon Sports Club ) là đơn vị quen thuộc của Alien Sports, Alien Sports đáp ứng yêu cầu về chất liệu, lên mẫu thiết kế, ra thành phẩm theo yêu cầu từ nhiều đơn vị trong đó nổi bật và quen thuộc như SSC Tin cũ Tin mới